Organizacja zawodów
  1. Bezpośredni organizator imprezy sportowej zgłasza gotowość organizacji.
  2. Rejonowy organizator podaje kwotę przeznaczoną na imprezę.
  3. Organizator bezpośredni załatwia wszystkie szczegóły w tym: obsługę sędziowska, medyczną, techniczną, wyposażaną salę sportową…itp.
  4. Otrzymuje umowę zlecenie na organizację i przeprowadzenie finału rejonu. 
  5. Pieniądze na zawody może pobrać (w formie zaliczki) bezpośrednio w biurze SZS „WIELKOPOLSKA” lub otrzymać środki na konto. 
  6. Z zawodów musi rozliczyć się w ciągu 7 dni po zakończeniu zawodów. 
  7. Przywozi:
- rozliczenie zawodów druk; 
- opisane rachunki; 
- umowy zlecenie druk; 
- komunikat końcowy druk; 
- protokoły z zawodów,
- listy startowe szkół.
  1. Rejonowy organizator zapewnia dyplomy.
Pobierz druk zgłoszenia 
Regulamin PTW